Dyrekcja

DYREKCJA
ZAKŁADY I PRACOWNIE
DZIAŁY I ZESPOŁY

DYREKCJA

Dyrektor
dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG

im@im.gda.pl
tel. (058) 301 18 79
centrala: (058) 301 16 41

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Paweł Bień

Pawel.Bien@im.gda.pl
tel.: 58 301-16-41 w. 24

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju
prof. dr hab inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu

z.burciu@im.umg.edu.pl
tel. +48 532 541 825