Laboratoria

LABORATORIUM GEOTECHNIKI MORSKIEJ
LABORATORIUM PRACOWNI ELEKTRONIKI MORSKIEJ
LABORATORIUM ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA

Laboratorium Geotechniki Morskiej

Laboratorium Geotechniczne Zakładu Geotechniki Morskiej to nowoczesne laboratorium badawcze przystosowane do wykonywania najwyższej jakości analiz laboratoryjnych w zakresie geotechniki. Głównymi celami laboratorium są merytoryczne wsparcie programów badawczych offshore oraz współpraca z przemysłem, głównie dla potrzeb badań dna morskiego – w tym morskiej energetyki wiatrowej. Nowoczesny sprzęt, wykwalifikowana kadra badawcza, współpraca z ekspertami w dziedzinie geotechniki oraz wieloletnie doświadczenie dają gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych przez Laboratorium Geotechniczne  

W wyposażeniu laboratoriom znajdują się m.in.:

 • trójstanowiskowy system do badań trójosiowych z elementami Bendera i czujnikami napróbkowymi; 
 • dwa aparaty bezpośredniego ścinania;
 • 17 edometrów mechanicznych z automatycznym systemem zapisu danych; 
 • 4 penetrometry stożkowe; 
 • 4 zestawy do analizy sitowej i 6 zestawów do analizy areometrycznej; 
 • ścinarka laboratoryjna.   

KONTAKT 
Krzysztof Załęski 

tel.: 58 340 83 34 
Krzysztof.Zaleski@im.umg.edu.pl 
lg@im.umg.edu.pl

Laboratorium Pracowni Elektroniki Morskiej

Laboratorium Pracowni Elektroniki Morskiej świadczy usługi z zakresu pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów BHP i ochrony środowiska. Zespół wykonuje pomiary w oparciu o obowiązujące przepisy i normy w zakresie, na który Pracownia posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.     

OFERTA LABORATORIUM

 • pomiary dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP):
  –  urządzenia radiokomunikacyjne i radionawigacyjne:
      ‐  radary morskie, stacje radiolokacyjne,
      ‐  urządzenia łączności, m.in. radiostacje MF/HF, radiotelefony VHF/UHF, nadajniki,
      ‐  radiolatarnie,
      ‐  urządzenia łączności na statkach, w budynkach, w pojazdach,
          urządzenia przenośne (nasobne),
      ‐  stacje bazowe VHF/UHF, stacje bazowe telefonii komórkowych,
      ‐  stacje telemetrycznego przekazu danych,
      ‐  radiolinie,
      ‐  stanowiska pomiarowe, testowe urządzeń radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych,
  –  urządzenia medyczne:
      ‐  urządzenia chirurgiczne, m.in. lancetrony, diatermie chirurgiczne, diatermie naczyniowe,
      ‐  urządzenia fizykoterapeutyczne stosowane w gabinetach rehabilitacji,
      ‐  urządzenia niskiej częstotliwości, m.in.: magnetroniki, Magner itp.,
      ‐  urządzenia wysokiej częstotliwości, m.in.: terapulsy, diatermie krótkofalowe,
      ‐  diatermie mikrofalowe,
      ‐  urządzenia diagnostyczne, tj. rezonanse magnetyczne,
  –  urządzenia przemysłowe:
      ‐  instalacje energetyczne, stacje transformatorowe, stacje GPZ,
      ‐  piece indukcyjne, urządzenia do hartowania,
      ‐  nagrzewnice, nagrzewnice indukcyjne,
      ‐  elektrodrążarki,
      ‐  generatory, generatory w.cz., np. 27,12 MHz,
      ‐  zgrzewarki przemysłowe, m.in. zgrzewarki rezystancyjne, pojemnościowe itp.,
      ‐  spawarki,
      ‐  demagnetyzery,
      ‐  defektoskopy,
      ‐  sita magnetyczne, separatory magnetyczne,
  –  urządzenia laboratoryjne:
      ‐  mineralizatory mikrofalowe,
      ‐  reaktory mikrofalowe,
      ‐  sterylizatory mikrofalowe,
      ‐  spektrometry z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS),
      ‐  spektroskopy NMR, §  kuchenki mikrofalowe,
      ‐  piece laboratoryjne,
  –  oraz od innych niestandardowych urządzeń;
 • pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, m.in. od:
      ‐  instalacji radiolokacyjnych,
      ‐  instalacji radiokomunikacyjnych,
      ‐  instalacji elektroenergetycznych.
  Akredytowane pomiary pola elektromagnetycznego są wykonywane w zakresie od 0 Hz do 60 GHz za pomocą mierników:
 • NBM-520, EMR-300C, ESM-100, SMS-102, MEH-25. 
  Wyposażenie pomiarowe podlega regularnym wzorcowaniom w akredytowanym laboratorium.

KONTAKT 
Tomasz Pawłowski    

tel.: 58 552-00-93 
Tomasz.Pawlowski@im.umg.edu.pl

Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska

Dobrze wyposażone Laboratorium oraz doskonali specjaliści umożliwiają wykonywanie z pełną odpowiedzialnością analiz fizyczno-chemicznych z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej oraz analiz specyficznych w:  

 • wodach podziemnych, powierzchniowych i morskich; 
 • ściekach komunalnych i przemysłowych; 
 • gruntach; 
 • osadach dennych i ściekowych; 
 • odpadach.  

Laboratorium zapewnia akredytowane pobieranie próbek:   

 • gruntów; 
 • wód morskich i osadów dennych powierzchniowych i rdzeniowych we współpracy z Zakładem Oceanografii Operacyjnej; 
 • ścieków; 
 • wód powierzchniowych; 
 • wód podziemnych.  

 Wszystkie badania (akredytowane i nieakredytowane) wykonywane w Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska objęte są Systemem Zarządzania Laboratorium. Wykaz wszystkich analiz objętych akredytacją PCA znajduje się w Zakresie akredytacji Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska. 
Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska bierze systematyczny udział w międzynarodowych i krajowych międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. 
Badania porównawcze organizowane są przez:

 • Wageningen University, Environmental Sciences (Holandia) WEPAL – SETOC (osady denne rzeczne i portowe); 
 • Aquacheck LGC Standards – analizy wód i gruntów; 
 • CONTEST LGC Standards – analizy gruntów; 
 • PROMEA – analizy wód, ścieków, gruntów, pobieranie próbek; 
 • Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej – analiza wody; 
 • Centrum Badań Ekologicznych PAN – wody naturalne; 
 • Eurofins (Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska); 
 • ENVIRON – pobieranie próbek wód i osadów; 
 • ERA, Soils & Hazardous Waste.  

KONTAKT 
Grażyna Dembska  

tel.: 58 301-69-56 
Grazyna.Dembska@im.umg.edu.pl