Zakład Hydrotechniki Morskiej


Analizy hydrodynamiczne i litodynamiczne w strefie brzegowej morza

KONTAKT:
Tomasz Marcinkowski
tel.: 58 301-16-41 w. 30 
Tomasz.Marcinkowski@im.umg.edu.pl     

Zakład Ekologii Wód
Zakład Ekonomiki i Prawa
Zakład Geotechniki Morskiej
Zakład Oceanografii Operacyjnej
Zakład Ochrony Środowiska
Zakład Hydrotechniki Morskiej
Pracownia Elektroniki Morskiej
Pracownia Polityki Przestrzennej
STATKI BADAWCZE