Zakład Oceanografii Operacyjnej


Kompleksowe badania środowiska morskiego

W zakładzie obowiązują systemy zarządzania ISO: ISO 9001-2008, ISO14001-2004, BS OHSAS 18001-2007 oraz Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

KONTAKT:
Juliusz Gajewski  
tel.: 58 301-16-41 w. 52 
Juliusz.Gajewski@im.umg.edu.pl  

Zakład Ekologii Wód
Zakład Ekonomiki i Prawa
Zakład Geotechniki Morskiej
Zakład Oceanografii Operacyjnej
Zakład Ochrony Środowiska
Zakład Hydrotechniki Morskiej
Pracownia Elektroniki Morskiej
Pracownia Polityki Przestrzennej
STATKI BADAWCZE