Zakład Ochrony Środowiska


Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 646

KONTAKT:
Grażyna Dembska
tel.: 58 301-69-56   
Grazyna.Dembska@im.umg.edu.pl    

Zakład Ekologii Wód
Zakład Ekonomiki i Prawa
Zakład Geotechniki Morskiej
Zakład Oceanografii Operacyjnej
Zakład Ochrony Środowiska
Zakład Hydrotechniki Morskiej
Pracownia Elektroniki Morskiej
Pracownia Polityki Przestrzennej
STATKI BADAWCZE